Federații

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

Eveniment diseminare politică publică în cadrul proiectului “Creşterea Capacităţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Muncii şi Protecţiei Sociale şi a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecţiei muncii”

Proiectul, intitulat „Creşterea Capacităţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Muncii şi Protecţiei Sociale şi a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecţiei muncii’, are ca scop final atât o mai bună administrare a relaţiilor de muncă dintre angajator şi angajat, combaterea muncii la negru, cât şi consolidarea disciplinei în domeniul relaţiilor de muncă.

Obiectivul general al proiectului constă în formularea unei politici publice alternative pentru reglementarea statutului inspectorului de muncă.

În cadrul proiectului sunt prevăzute două tipuri de activități:

1. Activitate colectare propuneri (iunie – august 2018) – au fost organizate 8 întâlniri la nivel național cu prilejul cărora au fost preluate propunerile privind soluționarea problemelor specifice activității inspectorilor de muncă.

2. Activitate diseminare politică publică (octombrie – decembrie 2018) - va fi prezentată propunerea de politică publică - Statutul inspectorului de muncă, în cuprinsul căreia sunt reglementate toate aspectele identificate în prima etapă.

Prin promovarea politicii publice se urmărește modelarea unor norme ce formează cadrul legal în baza căruia se organizează și funcționează Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, prin punerea în acord cu normele interne și internaționale și cu rolul multiplu (de îndrumător, de control și sancționator)  pe care Inspecția Muncii îl îndeplinește.

© SED LEX 2022 - All rights reserved.