Federations

Test proiect

Eveniment diseminare politică publică în cadrul proiectului “Creşterea Capacităţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Muncii şi Protecţiei Sociale şi a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecţiei muncii”

Obiectivul general al proiectului constă în formularea unei politici publice alternative pentru reglementarea statutului inspectorului de muncă.

În cadrul proiectului sunt prevăzute două tipuri de activități:

1. Activitate colectare propuneri (iunie – august 2018) – au fost organizate 8 întâlniri la nivel național cu prilejul cărora au fost preluate propunerile privind soluționarea problemelor specifice activității inspectorilor de muncă.

2. Activitate diseminare politică publică (octombrie – decembrie 2018) - va fi prezentată propunerea de politică publică - Statutul inspectorului de muncă, în cuprinsul căreia sunt reglementate toate aspectele identificate în prima etapă.

© SED LEX 2022 - All rights reserved.