Organe de conducere

Alianţa Naţională a Sindicatelor Bugetarilor ” SED LEX ”

Organe de conducere


Congresul Naţional este organul suprem de conducere al A.N.S.B. -   SED LEX, fiind alcătuit din delegaţi ai organizaţiilor membre al căror număr este stabilit pe baza normei de reprezentare 1/700 membri de sindicat plătitori cu cotizaţia la zi, dar nu mai puţin de un delegat de organizaţie

Consiliul Unional este organul de analiză şi strategie care direcţionează activitatea A.N.S.B. - SED LEX în perioada dintre două congrese, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Congres, fiind alcătuit din reprezentanţi desemnaţi pentru perioada dintre două congrese pe baza normei de reprezentare 1/1.200 membri de sindicat, dar nu mai puţin de un membru de fiecare organizaţie.

Comitetul Director este organul de conducere cu caracter deliberativ şi decizional care organizează întreaga activitate a Alianţei în perioada dintre Consiliile Unionale, în conformitate cu rezoluţiile adoptate de Congres, fiind alcătuit din membrii Biroului Executiv şi preşedinţii federaţiilor sindicale, membre ale A.N.S.B. - SED LEX , sau un reprezentant al acestora

Biroul Executiv este organul de conducere executivă care duce la îndeplinire hotărârile Comitetului Director, directivele Consiliului Unional şi rezoluţiile Congresului Naţional, fiind format din Preşedinte şi Vicepreşedinţi


VASILE MARICA

PRESEDINTE


Curriculum Vitae

IONELA IOV

VICEPRESEDINTE


Curriculum Vitae

DAN PARASCHIV

VICEPRESEDINTE


Curriculum Vitae
© SED LEX 2023 - All rights reserved.