Federații

Federația Națională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

BENEFICIAR: FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

TITLUL PROIECTULUI: Creșterea capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii

Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

Federația Natională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale implementează proiectul Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”, în baza contractului de finantare nr. 79/29.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general al proiectului: formularea unei politici publice care urmăreşte reglementarea statutului inspectorului de muncă, stabilind cadrul legal şi oferind o alternativă la proiectul de lege iniţiat de Guvern, dezvoltând astfel un set de măsuri unitar, stabil, eficient şi imparţial, care va cuprinde:

  • Codul de etică și deontologie
  • Standardizarea competențelor necesare pentru ocuparea unei funcții în acest sistem.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și a Protecției Sociale și a partenerilor acesteia prin consultarea legislației în vigoare și a tuturor actorilor implicați în procesul de organizare și funcționare a Inspecției Muncii în formularea de politici publice privind inspecția munciiși alte domenii conexe

2. Elaborarea unui set de măsuri concrete (politica publica) printr-o abordare integrată, care va duce la creșterea transparenței actului de elaborare politici publice, proiecte de lege și legi.

3. Optimizarea proceselor decizionale orientate către persoanele încadrate în muncă și către inspectorii de muncă, care va rezulta într-un statut al inspectorului de muncă, ca parte a politicii publice.

Grup țintă: 430 de persoane, membrii ai sindicatelor care fac parte din Federaţia Naţională a Sindicatelor Muncii şi Protecţiei Sociale care sunt, de altfel, angajaţi în cadrul instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii, precum și membrii ai ONG-urilor sau ai patronatelor.

Activități:

  • Analiza ex-ante - acest proces presupune colectarea informațiilor și analiza modalităților alternative de soluționare a problemei și evaluarea implicațiilor bugetare, administrative, economice, sociale și de mediu.
  • 8 evenimente de colectare informații, participa 120 de persoane: Gorj, Sibiu, Târgu Mureș, Buzău, Satu Mare, Piatra Neamț, Arad, Constanța.
  • 8 evenimente de diseminare a informațiilor, participa 200 de persoane: Timișoara, Cluj, Craiova, Brașov, Iași, Galați, Ploiești, Târgoviște/Pitești.
  • 4 evenimente de instruire, participa 60 de persoane.

Perioada de implementare a proiectului: 29.03.2018 - 28.03.2019

Valoarea totală a proiectului este de 758,329.95 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabila din FSE este de 743,163.34 lei.


COMUNICAT DE PRESA LANSARE

LANSARE PROIECT „Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”

ANUNȚ SELECȚIE LECTOR

Informații despre procedura de selecție a lectorului pentru realizarea activității de colectare propuneri.

Eveniment colectare propuneri în cadrul proiectului “Creşterea Capacităţ...

În data de 7 august 2018, la Giurgiu, a avut loc o întâlnire cu inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Giurgiu, evenimentul făcând parte din seria de activități pe care le vizează proiectul „Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”.

ANUNT SELECTIE EXPERTI

Conform cererii de finanțare, activitatea de elaborare politică publică în domeniul muncii va fi realizată de 2 experți externi în politici publice și domeniul muncii, selectați de beneficiar, în baza unei metodologii interne de selecție elaborată la nivelul Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale, pentru proiectul SIPOCA 344

Anunț selecție lector

Conform cererii de finanțare, activitatea de elaborare politică publică în domeniul muncii va fi realizată de 2 experți externi în politici publice și domeniul muncii, selectați de beneficiar, în baza unei metodologii interne de selecție elaborată la nivelul Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale, pentru proiectul SIPOCA 344

Eveniment diseminare politică publică în cadrul proiectului “Creşterea C...

Astăzi, 29 octombrie 2018, la Galați, are loc o întâlnire cu inspectorii din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă din Regiunea Sud Est, evenimentul făcând parte din seria de activități pe care le vizează proiectul „Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”.

Eveniment diseminare politică publică în cadrul proiectului “Creşterea C...

Eveniment diseminare politică publică în cadrul proiectului “Creşterea Capacităţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Muncii şi Protecţiei Sociale şi a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecţiei muncii”

Cursuri de formulare politici publice

Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice...

CONFERINȚA FINALĂ

POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP Apel: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT

POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP Apel: Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde comune în administratia publica ce optimizeaza procesele decizionale orientate catre cetateni si mediul de afaceri în concordanta cu SCAP

Propunere politică publică - Statutul Inspectorului de Muncă

POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT

ÎNCHIDERE PROIECT „Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”
© SED LEX 2023 - All rights reserved.