Federații

Federația Națională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale

Federația Națională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale

Federatia Naţională a Sindicatelor Muncii şi Protectiei Sociale este o organizație sindicală de tip federativ, independentă, care reunește pe baza liberului consimțământ sindicate din sistemul instituționalizat al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (case de pensii, agenții pentru ocuparea forței de muncă și șomaj, inspecția muncii, prestații și plăți sociale, expertiză medicală).

Obiectivele principale ale federației sunt: apărarea și promovarea intereselor profesionale, sociale, economice și culturale ale membrilor săi.

Federatia Naţională a Sindicatelor Muncii şi Protectiei Sociale s-a constituit în anul 2005, fiind reprezentativă la nivelul Ministerului Muncii, conform sentinței civile nr. 3 Rz/12.08.2014, și la nivelul Casei Naționale de Pensii Publice și a unităților subordonate acesteia, conform sentinței civile nr. 1FED/17.01.2014.

Biroul Executiv al federației este alcătuit din:

  • Președinte: Constantin Buzoiu
  • Vicepreședinti: Constantin Sura, Diana Speranța Simula, Corina Cindea, Ioan Liviu Albu

 

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

POCA/111/1/1/Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP Apel:...

© SED LEX 2023 - All rights reserved.