Section Informari

A fost publicată Hotararea Guvernului nr. 614/2015 privind aprobarea Normelor metodologice...

A fost publicată Hotararea Guvernului nr. 614/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta.

Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015.  

Potrivit actului normativ, vor putea fi acordate vouchere de vacanta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, decizie ce va putea fi luata de catre angajatori de comun acord cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii beneficiarilor.

In cazul personalului contractual si functionarilor publici din institutiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanta se stabilesc potrivit prevederilor in vigoare. Pentruunitatile din domeniul bugetar, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale.


© SED LEX 2022 - All rights reserved.