Federations

Test proiect

COMUNICAT DE PRESA LANSARE

Federația Natională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale implementează proiectul Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției muncii”, în baza contractului de finantare nr. 79/29.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management.

Proiectul este finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea - Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, Componenta 1 – Cresterea capacitatii ONG-urilor si a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, cod SIPOCA 344/MySMIS 112093.

Obiectivul general al proiectului consta in formularea unei politici publice alternative prin care se va reglementa statutul inspectorului de muncă, dezvoltând astfel un set de măsuri unitar, stabil, eficient şi imparţial, care va cuprinde: Codul de etică și deontologie a inspectorului de muncă, standardizarea competențelor necesare pentru ocuparea functiei, precum si prevederi clare referitoare la protecția juridică a inspectorului de muncă

Perioada de implementare a proiectului: 29.03.2018 - 28.03.2019

Valoarea totală a proiectului este de 758,329.95 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabila din FSE este de 743,163.34 lei.

Pentru detalii suplimentare puteți contacta beneficiarul la sediul de implementare:

Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, tronson B, etaj 1, cam. 17, sector 3, București,

Persoana de contact: IONELA IOV - Manager proiect

tel. 0742.129.362, e-mail: federatie.munca@sedlex.ro.

© SED LEX 2022 - All rights reserved.