Federations

Test proiect

COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCHIDERE PROIECT

Federația Natională a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale a implementat proiectul Creșterea Capacității Federației Naționale a Sindicatelor Muncii și Protecției Sociale și a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecției”, SIPOCA/MYSMIS 344/112093,  în baza contractului nr.79/29.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritatea de Management.

Proiectul a fost finanțat prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 2020, Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Operațiunea Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 758,329.95 lei, din care:

  • 743,163.34 lei - valoarea totală eligibilă nerambursabila FSE

  • 15,166.61 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului a constat în formularea unei politici publice alternativă care a urmărit  reglementarea statutului inspectorului de muncă.

Grupul țintă a fost reprezentat de angajații din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.

Perioada de implementare: proiectul s-a derulat pe o perioadă de 12 luni, în perioada 29.03.2018 - 28.03.2019.

Sediul de implementare al proiectului: Bdul. Mircea Vodă, nr. 44, tronson B, etaj 1, cam. 17, sector 3, București.

Prin implementarea activităților proiectului s-au obţinut următoarele rezultate principale:

  • 8 evenimente de colectare propuneri

  • o analiza ex-ante în domeniul protecției muncii – probleme specifice activității inspectorilor de muncă și recomandări de soluționare

  • o politică publică alternativă, promovată și acceptată – Statutul inspectorului de muncă

  • 8 evenimente de diseminare politică publică

  • 4 cursuri de instruire în domeniul politicilor publice

  • Conferința de închidere.

Necesitatea unui astfel de proiect a fost în concordonță cu obiectivele Programului Operațional Capacitate Administrativă deoarece a presupus introducerea unui set de reguli și norme care să îmbunătățească cadrul legal în baza căruia este reglementată activitatea specifică a inspectorilor de muncă.

 

Detalii suplimentare:

E-mail: federatie.munca@sedlex.ro

Tel. 0742.129.362

Persoana de contact, Ionela Iov - Manager proiect

 

 

 

© SED LEX 2022 - All rights reserved.