Sectiunea Informari

Reorganizare ANAF, discutii cu reprezentantii organizatiilor sindicale

Reorganizare ANAF, discutii cu reprezentantii organizatiilor sindicale

Astăzi, 14 septembrie 2015, la sediul MFP a avut loc întâlnirea între reprezentanții ANAF și cei ai organizațiilor sindicale pentru discutarea proiectului hotărârii guvernului pentru modificarea H.G. nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF, fiind abordate următoarele probleme:

  1. In ceea ce privește Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, odată cu organizarea acesteia ca instituție cu personalitate juridică proprie, personalul care își desfășura activitatea în teritoriu va avea posibilitatea să opteze pentru posturi vacante în cadrul direcțiilor regionale (cu diminuarea corespunzătoare a salariului) sau pentru posturi în aparatul propriu (cu păstrarea salariului actual). În funcție de aceste opțiuni și numărul de posturi existente se va stabili dacă se vor primi sau nu preavize.
  2. În ceea ce privește serviciile fiscale municipale (municipii care nu sunt reședință de județ), orașenești și birourile comunale, am primit asigurarea că acestea nu vor dispărea ca localizare și nu vor fi afectate ca număr de personal, fiind vorba doar de o respectare din punct de vedere juridic formal a Memorandumului semnat cu Banca Mondială. Am cerut în mod expres ca lista acestor structuri, care urmează a fi aprobată prin ordin al președintelui ANAF, să ne fie pusă la dispoziție la următoarea întâlnire.
  3. În ceea ce privește activitatea Administrațiilor pentru Contribuabili Mijlocii, nu este finalizată modalitatea de organizare și funcționare a acestora, acest subiect urmând a fi dezbătut mai concret la următoarea întâlnire, când am solicitat să ni se prezinte criteriile de departajare a contribuabililor. În funcție de aceste criterii se va stabili numărul de contribuabili alocați, fapt ce va influența numărul funcțiilor de conducere existente.
  4. În ceea ce privește Direcția Regională Vamală, având în vedere dificultățile întâmpinate în desfășurarea activității, am propus soluționarea acestora pe 2 căi: fie prin acordarea personalității juridice Direcției Generale a Vămilor (pe modelul DGAMC), fie asigurarea coordonării acesteia de la un singur nivel (evitarea dublei subordonări)
  5. În ceea ce privește structurile cu atribuții de executare silită cazuri speciale, acestea vor fi organizate la nivel de direcție în cadrul ANAF și la nivel de serviciu în cadrul direcțiilor generale regionale.

Toate aspectele discutate și punctele de vedere exprimate în cadrul discuțiilor vor face obiectul unei minute care va fi semnată în cadrul următoarei întâlniri, ce va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni și pe care o vom posta pe site.

© SED LEX 2023 - All rights reserved.