Sectiunea Informari

Prevederi referitoare la aplicarea Legii Salarizării

Prevederi referitoare la aplicarea Legii Salarizării

În urma ultimei discuții de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu sindicatele din administrație, și analizând proiectul de lege privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Biroul Executiv al Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX susține următoarele:

1. Acordarea angajaților din administrație a unor sporuri cu caracter general, de care beneficiază și alte categorii de bugetari, respectiv:

  • Sporul de izolare: 20%
  • Sporul de condiții vătămătoare: 15%
  • Sporul de încordare psihică: 15%

2. Echivalarea salariilor pe funcții de același nivel, astfel cum a fost prevăzută în Legea 71/2015, respectiv: Personalul care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii."

Trebuie să se facă întâi echivalarea și apoi încadrarea pe funcții potrivit noii legi.

3. Prevederi exprese privind modalitatea de (re)încadrare în baza noii legi, transpunerea funcțiilor actuale și soluționarea cazurilor care exced grilelor de salarizare

4. Clarificarea prevederilor care reglementează cariera, respectiv:

  • De ce în grile apar 6 gradații dacă legea prevede 5 gradatii pentru fiecare grad profesional -  ce inseamnă gradația 0
  • Pentru debutant, ce relevanță au cele 5 gradații (doar pentru recunoasterea vechimii anterioare?) și cum este încadrat la terminarea perioadei de stagiu
  • De ce atât avansarea în gradații (pe orizontală) cât și promovarea în grade profesionale (pe verticală) este condiționată de evaluarea performanțelor profesionale

 

© SED LEX 2023 - All rights reserved.