Sectiunea Informari

Mesajul domnului Președinte Gelu Ștefan Diaconu pentru toți angajații ANAF

Mesajul domnului Președinte Gelu Ștefan Diaconu pentru toți angajații ANAF

Reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscală efectuată în ultima perioadă  de timp a avut și are ca obiective: îmbunătățirea conformării voluntare a contribuabililor, combaterea evaziunii fiscale și creșterea eficienței colectării. În vederea continuării acestei reforme vă anunțăm că am inaintat Ministerului Finantelor Publice, spre avizare,  proiectul de hotărâre care are ca obiect modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr 520/2013, document în baza căruia este organizată și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală.
În acest context dorim să vă aducem la cunoștință principalele modificari pe care le-am prevăzut în proiectul de act normativ invocat. Acestea sunt:
       
1. Organizarea și funcționarea Direcției generale de administrare a marilor contribuabili începand cu  data de 1 ianuarie 2016 ca organ fiscal cu personalitate juridică și buget propriu, în subordinea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, măsura  recomandată printre altele și de către Fondul Monetar Internațional, în Raportul întocmit în  luna august 2015 si care permite DGAMC o mai mare autonomie operationala.

2. Organizarea și funcționarea în cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală a Direcției de executare silită cazuri speciale, precum și a unor structuri corespunzatoare la nivelul Directiilor generale regionale ale finantelor publice, cu atribuții în coordonarea și monitorizarea modalităților de executare silită, inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalitățile prevăzute de lege și a aplicării masurilor asigurătorii. Scopul acestei măsuri este de a degreva parțial activitatea structurilor actuale de executare silită și de a creste performanta in colectarea creanțelor rezultate din infracțiuni.

3. Includerea serviciilor și birourilor fiscale (municipale/orășenești/comunale) în structura administrațiilor județene ale finanțelor publice, precum si crearea premiselor pentru organizarea la nivel regional a structurilor de administrare a contribuabililor mijlocii, începand cu data de 1 ianuarie 2016. Aceste masuri isi au originea in angajamentele mai vechi asumate de ANAF în raport cu Banca Mondiala și Fondul Monetar Internațional si sunt determinate inclusiv de reasezarea portofoliului de contribuabili mari si mijlocii, prin reconsiderarea criteriilor de selectie. Contribuabilii mici vor fi in continuare administrati la  nivelul administratiilor judete sau de sector.

4. Suplimentarea numărului total de posturi alocat Agenției Naționale de Administrare Fiscală justificat de deficitul de personal constatat pe anumite arii de activitate.

Toate aceste modificări de natură organizatorică presupun suplimentarea actualului număr de personal. Prevederile legislative aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual cu privire la preluarea acestora in noile structuri vor fi respectate întocmai. În condițiile în care aceste modificari vor impune desființarea unor posturi de la nivel central sau teritorial, vom pune la dispoziția personalului care a ocupat respectivele posturi alte posturi vacante de același nivel sau de nivel inferior (in cazuri exceptionale, pentru functiile de conducere), evitând cazurile în care ar fi necesară schimbarea locului de muncă în altă localitate.
Dupa adoptarea proiectului de hotărâre vom realiza noile state de funcții, urmând etapele de reîncadrare efectivă a personalului în noile structuri astfel încât acestea sa fie funcționale din 1 ianuarie 2016.

Vom reveni cu amănunte după adoptarea proiectului de hotărare.
 

             
Cu stimă,

Gelu Ștefan Diaconu
       
Președintele ANAF

© SED LEX 2023 - All rights reserved.