Sectiunea STIRI

Informare privind proiectul Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea HG nr....

Informare privind proiectul Hotararii de Guvern pentru modificarea si completarea HG nr. 520/2013 - organizarea si functionarea ANAF

Biroul Executiv al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe a avut ieri o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, având ca principală temă prezentarea proiectului de hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea HG nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea ANAF.

Proiectul de află în dezbatere publică, fiind publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro, urmând a fi dezbătut și în Comisia de dialog social de la nivelul MFP.

În cadrul discuțiilor, președintele ANAF, doamna Mirela Calugăreanu, a prezentat principalele măsuri care sunt prevăzute în acest proiect, toate informațiile care au stat la baza acestora fiind cuprinse și în nota de fundamentare pe care o gasiți atașată.

Măsurile vizează în principal modificări organizatorice la nivelul aparatului propriu al ANAF (înființarea unor direcții generale în scopul eficientizării actului managerial), inclusiv direcția antifraudă fiscală (eliminarea statutului special al inspectorului antifraudă).

În ceea ce privește structurile teritoriale - direcții generale regionale și administrații județene ale finanțelor publice – în continuarea discuțiilor avute la ședința Consiliului Național al federației care a avut loc luna trecută - am primit asigurarea că eventualele măsuri care vor fi luate pentru imbunătățirea activității acestora nu vor afecta locurile de muncă.

Am evidențiat faptul că toate criteriile de eficientizare a activității sunt utile pentru a avea o viziune cât mai corectă a necesarului de personal pentru fiecare structură, dar acestea trebuie corelate cu o analiză exactă a situației actuale (posturi ocupate, posturi vacante, posturi care urmează a fi vacantate prin pensionare).

 

În partea a doua a întâlnirii, am supus atenției conducerii ANAF câteva aspecte privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la sporul pentru condiții vătămătoare, respectiv:

  • La stabilirea indemnizației de concediu de odihnă, pe lângă salariul de bază, trebuie luat în calcul și sporul pentru condiții vătămătoare. În acest sens, am prezentat un punct de vedere oficial al Ministerului Muncii, convenind asupra faptului că se impune o revizuire a modalității de stabilire a indemnizației de concediu și aplicarea acesteia unitar, la nivel național.
  • Conform legislației în vigoare care completează prevederile referitoare la funcția publică, salariații care lucrează în condiții vătămătoare beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar cu o durată cuprinsă între 3-10 zile lucrătoare. Am revenit asupra solicitării adresate anterior conducerii ANAF de a face o analiză asupra aplicării acestei prevederi la nivel național în condițiile în care acest drept este deja acordat în cadrul altor instituții și de a găsi modalitatea cea mai potrivită pentru evitarea deschiderii unor acțiuni în instanță pentru obținerea acestui drept.                                                                                

În același context, facem precizarea că sporul pentru condiții vătămătoare s-a acordat în urma negocierilor purtate de Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe cu conducerea MFP și ANAF, fiind condiționat însă de existența buletinelor de analiză efectuate pentru fiecare sediu (de obținerea cărora s-au ocupat, în cea mai mare parte, sindicatele membre ale federației noastre). Solicitarea sporului pentru condiții vătămătoare pentru perioada anterioară existenței buletinelor de analiză este lipsită de obiect.

Vă solicităm punerea în dezbaterea organelor de conducere ale sindicatelor dumnevoastră a proiectului de hotărâre de guvern.

Așteptăm, cât mai urgent, observații și propuneri referitoare la eventuale măsuri de îmbunătățire și eficientizare a activității la nivel teritorial pe care să le putem include în punctul de vedere al Federației pe care îl vom transmite conducerii ANAF, dat fiind faptul că dumneavoastră vă confruntați nemijlocit cu disfuncționalitățile care pot apărea zilnic în exercitarea atribuțiilor care vă revin.

© SED LEX 2023 - All rights reserved.