Sectiunea Informari

Angajarea raspunderii functionarilor publici pentru actele intocmite in exercitarea atributiilor...

Angajarea raspunderii functionarilor publici pentru actele intocmite in exercitarea atributiilor de serviciu, discutii si propuneri

In cadrul intalnirilor succesive avute cu reprezentantii ministerului muncii si ministerului finantelor publice, conform hotararilor Consilului Unional al Alianței SED LEX, am abordat si problema angajarii raspunderii functionarilor publici pentru actele intocmite in exercitarea atributiilor de serviciu.

Am adus la cunostinta reprezentantilor Guvernului faptul că am constatat o amplificare a plangerilor civile si penale indreptate impotriva colegilor nostri.

Astfel, pe de o parte, colegii nostri, desi actioneaza in exercitarea atributiilor ce le revin conform fisei postului, ajung sa suporte singuri cheltuielile ocazionate de desfasurarea procedurilor legale in urma plangerilor civile si penale depuse de diverse persoane care se considerate vatamate (avocati, deplasari, etc) iar pe de alta parte practicile acestora duc la timorarea colegilor nostri cu implicatii negative în exercitarea atributiilor ce le revin.

Am adus in discutie prevederile legale în materie, respectiv:

  • Art. 84 - 86 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici care reglementeaza atat raspunderea civila cat si raspunderea penala a functionarilor publici
  • Art. 76 din Legea nr. 188/1999 care prevede ca orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim se poate adresa instantei judecatoresti, in conditiile legii, impotriva autoritatii sau institutiei publice care a emis actul sau care a refuzat sa rezolve cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim. In cazul in care actiunea se admite si se constata vinovatia functionarului public, persoana respectiva va fi obligata la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau institutia
  • Art. 16 din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ potrivit căruia cererile in justitie pot fi formulate si personal impotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau incheierea actului ori, dupa caz, care se face vinovata de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un interes legitim, daca se solicita plata unor despagubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru intarziere;

 Biroul Executiv al Aliantei SED LEX a avansat următoarele modalități de solutionare a acestei situații:

- trebuie reglementata foarte clar delimitarea raspunderii functionarului pentru actele intocmite in exercitarea functiei, de raspunderea institutiei

- trebuie eliminata raspunderea solidara a functionarului cu institutia, pentru evitarea abuzurilor, in cazul constatarii culpei functionarului institutia se poate indrepta importiva acestuia

- asigurarea de catre institutie a reprezentarii juridice a functionarului in fata instantelor de judecata sau decontarea imediata a cheltuielilor de judecata

- angajarea raspunderii materiale si penale a functionarului (inclusiv recuperarea prejudiciilor) doar in cazul in care se constata culpa acestuia.

Discutiile pe aceasta tema vor continua si cu reprezentantii Ministerului Justitiei și Consiliului Superior al Magistraturii.

 

© SED LEX 2023 - All rights reserved.