Sectiunea Informari

A fost publicată HG nr. 614/2015 privind voucherele de vacanta

A fost publicată HG nr. 614/2015 privind voucherele de vacanta

Hotărârea Guvernului nr. 614/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 591 din 6 august 2015.  

Potrivit actului normativ, vor putea fi acordate vouchere de vacanta atat pe suport hartie, cat si pe suport electronic, decizie ce va putea fi luata de catre angajatori de comun acord cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii beneficiarilor.

In cazul personalului contractual si functionarilor publici din institutiile bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanta se stabilesc potrivit prevederilor in vigoare. Pentru unitatile din domeniul bugetar, voucherele de vacanta se acorda in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetul de stat sau, dupa caz, in bugetele locale.


© SED LEX 2023 - All rights reserved.