Federații

PROGRAM OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014-2020

Eveniment diseminare politică publică în cadrul proiectului “Creşterea Capacităţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Muncii şi Protecţiei Sociale şi a membrilor acesteia în formularea de politici publice alternative în domeniul protecţiei muncii”

Astăzi, 10 decembrie 2018, s-a desfășurat ultimul eveniment din seria a doua de activități - diseminare politică publică.

Întâlnirea a avut loc la Ploiești, în sala de ședințe din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova, unde au participat inspectorii din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă din Regiunea Sud Muntenia.

Prin promovarea politicii publice se urmărește modelarea unor norme ce formează cadrul legal în baza căruia se organizează și funcționează Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, prin punerea în acord cu normele interne și internaționale și cu rolul multiplu (de îndrumător, de control și sancționator)  pe care Inspecția Muncii îl îndeplinește.

 

© SED LEX 2023 - All rights reserved.