Section News

Destinații de weekend. Azi, Castelul Kalnoky.

Destinații de weekend. Azi, Castelul Kalnoky.

Castelul Kalnoky este situat în satul Micloşoara, judeţul Covasna și datează încă din secolul al 16-lea. Până prin anii 1900 proprietari au fost doar membrii familiei contelui Kalnoky. În 1939 castelul a fost cumpărat de ministrul de finanţe de atunci, iar ulterior, clădirea a fost naţionalizată. În perioada comunistă a servit drept casă de cultură, până după anii 90. Atunci, contele Tibor Kalnoky a reintrat în posesia castelului, printr-o concesiune pe 49 de ani.

Construcția castelului Kálnoky a fost începută în anii 1500 ca și conac de vânătoare al familiei și conține multe elemente renascentiste. Familia Kálnokyeste una din familiile istorice ale Transilvaniei, originile lor ajungând până în perioadele medievale obscure. Se crede că, prin secolul al XIII-lea, un secui cu numele de Kálnoky ar fi salvat viața regelui Ungariei în timpul unei vânători, țintind cu săgeata ursul care se năpustise asupra suveranului. Monarhul i-ar fi oferit, drept recunoștință, moșia de la Micloșoara/Miklosvar și l-a înnobilat. Ca amintire a evenimentului, stema familiei poartă și acum emblema ursului străpuns de săgeată.

Intrarea se face printr-o poartă de fier, iar curtea, în stil englezesc, destul de întinsă, ne oferea un peisaj demn de romanele lui Franz Kafka. Interiorul este o poveste.  Istoria familiei Kálnoky poate fi urmărită cu ajutorul tablourilor și al gravurilor de pe pereți. În ceea ce privește mobilierul, actualul conte Kálnoky a încercat să păstreze aerul autentic al locului și să combine elementele vechi, tradiționale, cu cele neoclasice, restaurarea nefiind complet terminată.

Fațada principală, străpunsă de ferestre dreptunghiulare cu ancadramente simple în forma unei benzi plate, este orientată spre sud-est și are în axul principal un portic în stil neoclasic flancat de două rampe de scară cu trepte și balustradă din piatră. În frontonul triunghiular, susținut de coloane și stâlpi de colț, s-a aflat odinioară blazonul familiei Kálnoky, îndepărtat în perioada comunistă, dar restaurat în vremurile noastre.

Configurarea spațiilor interioare și decorația lor au trecut prin numeroase schimbări de-a lungul veacurilor. Cu ajutorul inventarelor păstrate până azi, decorațiile și funcțiunile acestora pot fi reconstituite. Există în clădire spații mai mari, legate prin uși, ori încăperi mai intime, apărute prin adăugarea bastioanelor. Încăperile au fost acoperite cu tavane plate ori bolți cilindrice cu penetrații. Spațiile interioare erau ornate cu ancadramente de piatră, precum și cu stucaturi, descoperite recent. După ce a admirat arcada și contraforții foișorului de nord-vest, odinioară deschis, atenția vizitatorului este atrasă de un ancadrament de ușă, cioplit cu artă, și restaurat recent, care duce din foișor în clădire. Soclul coloanelor este decorat cu capete de leu cioplite naiv, cu un belciug în gură, deasupra lor se ridică semicoloanele care se termină în capitel cu frunze de acant. Pe montanți se sprijină un lintou decorat la două capete cu volute, între volute se observă ornamente de forma unor frunze, iar acestea cuprind cartușul ce conține deviza familiei Kálnoky: NON EST MORTALE QUOD OPTO. Mai multe dintre ușile castelului au și azi ancadramente din andezit roșu, cu profilatură întoarsă pe soclu spre interior, în stil renascentist târzii. În sala mare a castelului, respectiv în încăperea numită în inventare „palatul”, cercetarea de paramenta identificat în trei nișe de fereastră resturi de stucatură.

Ieșind din curtea pensiunii, pe dreapta este o fântână, care aduce cu ea un peisaj rupt dintr-un alt timp, unul îndepărtat.

Satul Micloşoara a devenit cunoscut după ce prinţul Charles al Marii Britanii a venit în vizită de câteva ori la bunul său prieten, contele Kalnoky.

© SED LEX 2018 - All rights reserved.