Sectiunea STIRI

Destinații de weekend. Azi, Muzeul Mihai Eminescu.

Destinații de weekend. Azi, Muzeul Mihai Eminescu.

Clădirea din Parcul de Cultură Copou a fost inaugurată în anul 1989 ca un omagiu adus poetului la Centenarul morţii sale şi este, după părerea specialiştilor în domeniu din România, a zecilor de mii de vizitatori din ţară şi de peste hotare, un adevărat monument de arhitectură capabil să evoce prin sine însuşi dimensiunile creaţiei eminesciene.

Noul muzeu a fost gândit ca un punct de convergenţă între spaţiul ca atare al Ipoteştilor - loc mirific al copilăriei, spaţiul familial - conturat şi întreţinut de admosfera casei memoriale, şi biografia poetului - văzută dintr-o dublă perspectivă: cea a vârstelor creatorului şi cea a etapelor creaţiei. Unicitatea muzeului este dată nu doar de calitatea exponatelor, cât, mai ales, de discursul muzeal bazat pe sugestii şi simboluri, ce vor presupune o interactivitate creativă.

Muzeul este compus din trei săli: două la parter - Sala Destinului (denumită astfel datorită pardoselii pe care este reprezentat zodiacul, printr-un mozaic) și Sala de Arta, precum și una la etaj - Sala Prieteniei.

Colecția de carte cuprinde ediții ale creației eminesciene, de la prima ediție (1884), până la edițiile recente, studii monografice privind viața poetului, exegeze critice și traduceri ale poeziei lui Eminescu în diverse limbi străine. Piesele importante din această colecție sunt: Mihai Eminescu - Poesii, Ed. Socec, București, 1884; Mihai Eminescu - Poems (poezii în limba engleza), Ed. Grimm, 1938; Mihai Eminescu - Ausgewhlte Gedichte (poezii în limba germana), Timișoara, 1932; Mihai Eminescu - Poisies (în limba franceza), Bucuresti, 1931.  

Un punct de maxim interes pentru public îl constituie expoziţia de fotocopii după Caietele eminesciene, aflate în manuscris la Academia Română din 1902.

Colecția de fotografii expune, în original sau în fotocopie, toate fotografiile reprezentative pentru viața și activitatea lui Eminescu. Piesele importante sunt: Foto Mihai Eminescu, 1884, Iași, Foto - Nestor Heck.

Colecția de artă cuprinde pictură, grafică și sculptură cu referire la Eminescu și creația sa. Piesele importante sunt: colecția de grafică, inspirată de creația eminesciană (25 exemplare), autori: Ligia Macovei, Done Stan, C. Baciu și alții; Mihai Eminescu, bust (bronz), Richard P. Hette, 1935, cât și un pian, marca Friedrich Ehrbar, Viena 1873, care a aparținut Aglaei - Drogli Eminovici, sora poetului.

Sunt expuse cărți, fotografii și lucrări de pictură, grafică, sculptură, reprezentându-i pe scriitorii Veronica Micle si Ion Creangă. Din anul 2004 muzeul deține și o expoziție documentară privind viața și activitatea scriitorului ieșean Mihai Ursachi.

© SED LEX 2018 - All rights reserved.