Sectiunea STIRI

Cum se aplică prevederile Ordonanței de Urgență nr.20/2016?

Cum se aplică prevederile Ordonanței de Urgență nr.20/2016?

În perioada 8-9 august 2016, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice au avut loc întâlniri referitoare la necesitatea aplicării unitare a OUG nr.20/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

La discuții au participat reprezentanții Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Justiției, Secretariatului General al Guvernului, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și ai Alianței Naționale a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX.

Principalele teme de discuție au vizat modul de interpretare și de aplicare a OUG nr.20/2016, în acest sens fiind întocmită o minută, convenindu-se că va fi elaborat un ghid privind concluziile desprinse în cadrul celor două întâlniri. Ghidul de aplicare poate fi găsit pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstice, rubrica “Întrebări frecvente”.

La finalul celor două întâniri s-a ajuns la următoarele concluzii:

  • Instituția publică este aceea instituție care are personalitate juridică și are calitatea de angajator.
  • Echivalarea funcțiilor cu denumiri distincte, respectiv consilier, expert, inspector.
  • Nu se va face o nouă reîncadrare, se vor emite doar acte administrative de stabilire a salariului de bază.
  • Ordonanța produce efecte și ulterior lunii august, până la termenul final prevăzut în textul de lege.
© SED LEX 2018 - All rights reserved.